Teamcoach

Training
Teamcoaching kan globaal in twee situaties ingezet worden.
Als:

  • Een team verder wil groeien, elkaars talenten beter wil gebruiken, elkaar versneld wil leren kennen, creatiever wil worden, effectiever en nog plezieriger wil samenwerken.
  • Een team niet goed functioneert, er sprake is van lichte wrijving of stevig conflict, uitgesproken of onuitgesproken, er hoog ziekteverzuim, onveiligheid, wantrouwen, stagnatie is. Als er gedemotiveerde teamleden zijn. Als er geroddeld wordt.

“In een MT setting en in een groepsproces, waarbij samenwerken het centrale thema was, heb ik Kim leren kennen als een zeer vakbekwame teamcoach. Snel schakelend tussen inhoud en betrekking, veel theoretische en praktische bagage, plezierig provocatief met behoud van veiligheid voor de deelnemers, gebruik maken van verschillende theorieën en methoden. Kim wekt geen weerstand op, zodat het leren niet gehinderd wordt en uiteindelijk een SMART resultaat behaald wordt.
En…. ze pakt zelfs de opdrachtgever stevig aan. Dat noem ik onafhankelijk en professioneel!” – André Bouma Hoofd PO&O at Zorggroep Leveste Middenveld

Leren Modereren leren
Kim start en begeleidt reflectie, brengt kwaliteiten en karakters in kaart, biedt uitdagende oefeningen op een veilige manier, leidt het gesprek. Ze legt de dynamiek binnen een groep en de fasen van teamvorming helder uit.
Ze stimuleert creativiteit, plezier en heldere afspraken.
Bij ruzie zal ze mediator zijn in een team en tussen personen tot er op een goede manier verder gewerkt kan worden. Kim is niet bang voor oplopende emoties.
Maar ze houdt altijd de aandacht gericht op de bedrijfsdoelen en het bereiken daarvan met een goed samenwerkend team.
Een teamcoachingsprogramma wordt vanzelfsprekend in nauw overleg met de organisatie samengesteld.